Metalne konstrukcije za brodove: limovi, odušnici, tankovi, cijevi, mreže, stepeništa, rukohvati, čelične konstrukcije-kosturi, radovi na podovima paluba, radovi na dizalicama, radovi na kompletnom remontu brodova: zavarivanje, brušenje, izolacija, cjevarija, bravarija, itd. Veliki broj naših poslova upravo se odvija za velike brodo kompanije u novim i remontnim brodogradilištima.

Najveći faktor zarade i kontinuiranog rasta dobiti upravo su poslovi obavljeni u navedenim brodogradilištima s kojima redovito obnavljamo ugovore o suradnji zahvaljujući isključivo kvaliteti našeg rada i predanosti poslovnim projektima.  Kao dokaz tome uspješno su dovršeni mnogobrojni projekti poput platformi, tankera, kontejnera, trajekata, tenedera, te kostura jahti.