U radu pokušavamo maksimalno poštivati tradicionalne načine izrade, oslanjajući se na tradiciju kako pri izradi tako i pri dizajniranju, ali istovremeno nadopunjujući je i unapređujući aktualnim tehnologijama i saznanjima.

Posebno smo se isprofilirali u izradi dvorišnih vrata i kapija, kliznih i dvokrilnih, kao i u uređenju interijera, gdje imamo veliko iskustvo pri montažama već uređenih objekata bez obzira da li se radi o montaži u cement, mramor ili drvo. Kovane ograde, balkonska vrata, vrtna vrata, čelične nadstrešnice dio su našeg standardnog programa.